Studenti GIO poznávali námořní historii Angle - článek od studentek sexty Anety Pavlatové a Kláry Dolenské 

 

POSLEDNÍ  INFORMACE  před odjezdem naleznete v příloze.

 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE  PŘED  ODJEZDEM  PRO  RODIČE - další informace z cestovní kanceláře pro účastníky zájezdu a jejich rodiče naleznete ZDE.

 

ROZPIS UBYTOVÁNÍ  v Brightonu a Londýně naleznete v příloze. Anglická strana učinila některé drobné úpravy v ubytování, které nejsou závislé ani na škole, ani na cestovní kanceláři a my je musíme respektovat.

 

AKTUALIZOVANÝ  PROGRAM  našeho putování za námořní historií Anglie naleznete v příloze. Podrobnější informace k místům, která navštívíme v LONDÝNĚ naleznete v přiložené prezentaci a rovněž tak MÍSTA SPOJENÁ S NÁMOŘNÍ HISTORIÍ naleznete v přiložené prezentaci.

 

INFORMACE pro účastníky zájezdu a jejich rodiče naleznete v příloze. Jsou zde informace ohledně množství britských liber, které budou potřeba na vstupy do míst, která plánujeme navštívit a rovněž je přiložena návratka, kterou musí vyplnit zákonní zástupci účastníků zájezdu.

 

DOPLATEK  zájezdu do Anglie je potřeba zaplatit do 28.2.2014 ! Více informací k platbám a cestovním dokladům naleznete v  příloze.   

Podmínky účasti na projektu "Anglie a její námořní historie"

  • student/ka vyššího gymnázia (studenti nižšího gymnázia budou tvořit náhradníky)
  • včasné dodání přihlášky a zálohy (počet účastníků je omezen kapacitou autobusu)
  • schválení třídním učitelem (chování studenta, kázeň.....)

Úvodní informace a závazná přihláška

Začátkem dubna 2014 se vypravíme na další dobrodružnou cestu do Anglie a navážeme tak na úspěšné předchozí výpravy, které nesly název "Po stopách Williama Shakespeara", či "Mezníky anglických dějin." Tentokrát budeme zkoumat dějiny Anglie coby námořní velmoci a v projektu "Anglie a její námořní historie" (Maritime History of England) se zaměříme na místa spjatá s bohatou historií anglického námořnictví. Více informací naleznete zde, rovněž tak přihlášku, kterou je třeba vyplnit a spolu se zálohou doručit Mgr. Zahradníkovi do 10.1. 2014. Vezměte s sebou i studentský průkaz.