Anglie 2019

Zveme Vás na výpravu do Anglie, která se uskuteční na jaře tohoto školního roku. Chystali jsme pobyt v univerzitním městě Oxfordu, ale ukázalo se, že ubytování v rodinách v námi požadovaném termínu je problém. Museli jsme tedy změnit plány a připravili jsme pro naše studenty neméně lákavý program, který jsem pracovně nazval Příběhy moře. Čeká nás cesta trajektem, křídové útesy jižního pobřeží, přístavní města Brighton, Portsmouth, Eastbourne, hlavní město Londýn, poznáme slavnou historii anglického námořnictva a projedeme se po Temži. Ubytovaní budeme v rodinách, 2x se podíváme do Londýna a rádi bychom také navštívili podmořské akvárium.

Těšíme se na cestu s Vámi.    Aleš Zahradník   

               

Důležité informace

Přihlašovaní na zájezd do Anglie bude probíhat prostřednictvím online formuláře do 21.12.2018. Přednostně se přihlašují studenti vyššího gymnázia (1. - 4., 5.0 - 8.0). Studenti 4.0 budou náhradníky a zatím se nepřihlašují. Celkem můžeme vzít 51 studentů našeho gymnázia, kteří se přihlásí a zaplatí zálohu. Pokud Vám systém neumožní se přihlásit, znamená to, že byl naplněn maximální stav účastníků a nahlásíte tuto situaci Mgr. Zahradníkovi, který Vás povede na seznamu náhradníků. Podmínkou účasti na zájezdu je také zaplacení zálohy zájezdu do 15.1.2019. Částku 4000,-Kč odevzdávejte Mgr. Kubíkové v termínu od 3.1. do 15.1.2019. Nezaplacení zálohy může znamenat postoupení Vašeho místa náhradníkovi.

 

Přihlášení

Na tomto ODKAZU se můžete přihlást a získat potřebné informace včetně programu. Zde naleznete MANUÁL pro vyplnění přihlášky. Po otevření úvodní stránky kliknete v pravém dolním rohu na odkaz Přidat účastníka zájezdu, ale doporučuji si předem pročíst manuál.