Článek o exkurzi studentů GIO do Anglie

18.04.2014 18:34

Níže si můžete přečíst článek o exkurzi studentů GIO do Anlie od studentek sexty Anety Pavlatové a Kláry Dolenské.

Studenti GIO poznávali námořní historii Anglie