Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

20.12.2012 09:18

V úterý 29. ledna proběhne školní kolo olympiády v anglickém jazyce v

kategoriích I a II (1.0 – 4.0), ve středu 30. ledna pak v kategorii III (5.0 – 7.0,

1.r. – 3.r.). Začátek vždy v 8:15 hodin. Přihlaste se u svých vyučujících AJ do

pátku 25. ledna. Další informace budou uvedeny na nástěnce a webové stránce

komise AJ.

Těšíme se na vaši účast!